Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • 1920x1080 27"
 • 144Hz TN
 • 16:9
 • Curved 1800R
 • 400cd/m²
 • 27"
 • 3840 x 2160@144 Hz OC
 • 16:9
 • IPS
 • HDR
 • G-Sync
 • 27"
 • 3840 x 2160@144Hz OC
 • 16:9
 • IPS
 • HDR
 • G-Sync
 • 27"
 • 2560 x 1440@144 Hz
 • 16:9
 • IPS (In-plane Switching)
 • 27"
 • 2560 x 1440@144 Hz
 • 16:9
 • IPS (In-plane Switching)
 • 23.8"
 • (Full HD)1920 x 1080@75 Hz
 • 16:9
 • IPS (In-plane Switching)1