Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Dung lượng bộ nhớ: 6GB GDDR6
 • OC Mode - GPU Boost Clock : 1815 MHz
 • Gaming Mode (Default) -GPU Boost Clock : 1785 MHz
 • Băng thông: 192-bit
 • Dung lượng bộ nhớ: 6GB GDDR6
 • OC Mode - GPU Boost Clock : 1860 MHz
 • Gaming Mode (Default) -GPU Boost Clock : 1830 MHz
 • Băng thông: 192-bit
 • Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • OC Mode - GPU Boost Clock : 1800 MHz
 • Gaming Mode (Default) -GPU Boost Clock : 1770 MHz
 • Băng thông: 256-bit
 • Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • OC Mode - GPU Boost Clock : 1845 MHz
 • Gaming Mode (Default) -GPU Boost Clock : 1815 MHz
 • Băng thông: 256-bit
 • Asus TUF-GTX1660-O6G-GAMING
 • Dung lượng bộ nhớ: 6GB GDDR5
 • OC Mode - GPU Boost Clock : 1845 MHz
 • Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1815 MHz
 • Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Băng thông: 256-bit
 • OC Mode – GPU Boost Clock : 1830 MHz
 • Gaming Mode (Default) – GPU Boost Clock : 1800 MHz
 • Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • OC Mode - GPU Boost Clock : 1860 MHz
 • Gaming Mode (Default) -GPU Boost Clock : 1830 MHz
 • Băng thông: 256-bit
 • Dung lượng bộ nhớ: 11GB GDDR6
 • Memory Clock: 14000 MHz
 • CUDA Core: 4352
 • Nguồn yêu cầu: 650W1