Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
  • Led RGB
  • Dung lượng: 8GB (1x8GB)
  • Bus: 2666Mhz
  • Độ trễ: CL161