Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
  • Intel Core i7-9750H (2.60 GHz,12 MB),
  • 2x4GB RAM,512GB SSD,
  • 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660Ti,
  • 15.6" FHD1